100% verhuurd

FAQ

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de woningen van Rhenomare.

Algemeen

Ik wil een appartement huren, wat moet ik doen?

Registreer u via rhenomare.nl. U ontvangt van ons inloggegevens, waarmee u kunt inloggen in uw account. Middels uw account kunt u inschrijven, uw voorkeuren opgeven voor de appartementen/ woningen en de documenten uploaden die wij nodig hebben om uw gegevens te controleren. De inschrijving sluit op 10 december 00:00 uur. Vervolgens zal het verhuurteam alle inschrijvingen beoordelen en de appartementen voorlopig toewijzen. Als er meerdere inschrijvingen voor hetzelfde appartement/woning zijn, dan wordt er toegewezen o.b.v. loting. Uiterlijk 20 december krijgt u bericht of u een voorlopige toewijzing heeft. Vervolgens kunt u aangeven of u de voorlopige toewijzing accepteert. Kort daarna worden de huurcontracten opgemaakt en wordt u door de makelaar uitgenodigd om het huurcontract te tekenen.

Moet ik inschrijf- of bemiddelingskosten betalen?

U hoeft geen inschrijf- of bemiddelingskosten te betalen. Er is ook geen sprake van courtage.

Kan ik huurtoeslag ontvangen?

De appartementen en woningen in Rhenomare worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 710,68 (prijspeil 2017) kunt u huurtoeslag aanvragen.

Kan ik de appartementen/woningen bezichtigen?

Wegens veiligheidsrichtlijnen op het bouwterrein, is het helaas niet mogelijk om de appartementen/woningen te bezichtigen. Mogelijk wordt er een kijkdag georganiseerd waar u tijdig voor wordt uitgenodigd indien u bent aangemeld als geïnteresseerde.

Wat is de minimale huurtermijn?

U huurt het appartement altijd voor een minimale periode van 1 jaar, daarna is de huur maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.

Wanneer start de verhuur?

De verhuur start naar verwachting half november.

Inkomen en toetsing

Wat zijn de inkomensrichtlijnen om te huren?

Om een appartement/woning te huren, gelden de volgende inkomenseisen:

1 persoon 4x de huurprijs = Bruto maandinkomen
2 personen 4 x de huurprijs = Bruto maandinkomen (bruto-maandinkomen van partner wordt voor 50% meegerekend in de inkomenstoetsing)

Voor een huurprijs van € 800,- geldt dan dat er minimaal sprake dient te zijn van een (gezamenlijk) bruto maandinkomen van € 3.200,00.

Stel u heeft een bruto maandinkomen van € 2.200,- en uw partner € 2.000,-. Dan betreft het gezamenlijk bruto maandinkomen voor de inkomenstoetsing € 3.200 (€ 2.200,- + 50% van € 2.000,-). Het gezamenlijk bruto maandinkomen van € 3.200,- / 4 = € 800,- dit is het bedrag wat u maximaal kunt verhuren.

Vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand mogen worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een leaseauto kunnen niet worden meegenomen in de inkomenstoetsing.

Voor gepensioneerden geldt een lager benodigd inkomen door de lagere belastingdruk. Het belastbaar inkomen kan verhoogd worden met 30%.

Deze inkomensnorm geldt ook voor zelfstandigen. Bij zelfstandigen wordt uitgegaan van het netto bedrijfsresultaat. Voor zelfstandigen gelden aanvullende voorwaarden. Indien u een zelfstandig ondernemer bent, dient een waarborgsom van minimaal 3 maanden verstrekt te worden vóór ondertekening van het huurcontract. Zelfstandige ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister bij de kamer van koophandel en een door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport te overleggen. Daarnaast dient er minimaal sprake te zijn van 2 boekjaren.

Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet direct wordt voldaan aan de inkomenseis. Deel het totale vermogen door 10 en deel dit bedrag vervolgens door 12 en tel het bedrag op bij uw bruto maandinkomen.

U mag geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Inkomsten moeten worden aangetoond door bijvoorbeeld het aanleveren van een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting. Bij twijfel of u aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal uw individuele situatie bekeken worden en kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden, u dient dan rekening te houden met bv. een waarborgsom of bankgarantie van 3 maanden. Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning. MVGM & Beumer Garantiemakelaars behouden zich het recht om elke aspirant huurder zonder opgaaf van reden af te wijzen op basis van de aangeleverde gegevens.

Hoe bepaal ik mijn maximale huur?

Met behulp van de huurlastencalculator kunt u de huur bepalen.

Kan ik als student een huurappartement in Rhenomare huren?

Nee, het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Ook mogen er niet meer dan twee huurders op één adres ingeschreven staan. Tenzij aan deze eisen wordt voldaan is het voor studenten niet mogelijk een woning te huren. Er worden helaas geen garantstellingen door derden (ouders) geaccepteerd.

Kan ik als uitzendkracht een huurappartement in Rhenomare huren?

Helaas kunnen wij alleen rekening houden met inkomen uit een vast dienstverband (minimaal 12 maanden). Het is dus niet mogelijk om met een flexibel arbeidscontract een appartement/ woning te huren in Rhenomare.

Kan ik een appartement/woning delen met een vriend/collega?

De appartementen/woningen zijn primair bedoeld voor alleenstaanden, samenwonenden, of gezinnen. Hoofdhuurder met partner en eventueel hun inwonende kinderen. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de eigenaar woningen toewijzen aan woningdelers die geen gemeenschappelijk huishouden vormen.

Mogen ouders of derden garant staan als er niet kan worden voldaan aan de inkomensrichtlijnen?

Garantstellingen van ouders of derden zijn helaas niet mogelijk.

Telt een uitkering mee als inkomen en wordt deze meegenomen in de berekening?

Het inkomen van de volgende uitkering worden meegenomen in de inkomenstoetsing: WIA, WAO en ZW.

Inschrijven

Hoe werkt het als ik mijn belangstelling heb getoond?

U heeft dan een nieuwsbrief ontvangen,  waarin de start van de verhuur is aangekondigd met een link naar het inschrijfformulier. Wanneer u zich voor een bepaald appartementen/woning heeft ingeschreven middels het inschrijfformulier en de gevraagde documenten heeft aangeleverd, ontvangt u een bevestiging.

Hoe worden de appartementen toegewezen?

Aan de hand van de gestelde inkomenseis, beschikbaarheid, volledigheid van uw dossier, finale credit check en voorkeur worden de appartementen/woningen toegewezen. Als er meerdere inschrijvingen voor dezelfde woning zijn, dan wordt er toegewezen d.m.v. loting.

Waar kan ik het inschrijfformulier vinden? En documenten uploaden?

Het inschrijfformulier is online beschikbaar. U kunt zich op de site rhenomare.nl als belangstellende inschrijven. Vervolgens ontvangt u inloggegevens om in uw eigen account in te  inloggen. Middels dit account kunt u het inschrijfformulier raadplegen en uw documenten uploaden. Let op! naast uw online inschrijving zijn er documenten nodigen waarmee wij uw inschrijving kunnen beoordelen. Deze documenten kunt u uploaden in het inschrijfformulier onder de pagina bijlagen. Deze pagina wordt zichtbaar nadat u het inschrijfformulier volledig heeft ingevuld. NB: Zonder deze documenten wordt uw inschrijving niet in behandeling genomen.

Welke stukken dien ik aan te leveren/ te uploaden?

Op basis van de ingevulde gegevens in het inschrijfformulier volgt er een lijst met stukken die u moet uploaden. Op het moment dat u nog niet over alle stukken beschikt, kunt u deze later toevoegen. Let wel op dat dit voor de sluitingsdatum gebeurd om mee te gaan met de eerste toewijzing.

Wat is een verhuurdersverklaring?

In een (schriftelijke) verhuurdersverklaring geeft uw vorige verhuurder aan of u  betalingsachterstand heeft gehad en of er andere zaken zijn niet gewenst waren. Denkt u hierbij aan onderverhuur, geluidsoverlast of oneigenlijk gebruik van de woning.

Wanneer hoor ik of ik een appartement toegewezen heb gekregen?

Zodra de inschrijvingsperiode is gesloten worden alle dossiers beoordeeld. Uiterlijk 20 december 2017 ontvangt u van ons nader bericht per e-mail. Mochten na deze eerste inschrijving nog appartementen/woningen beschikbaar zijn, geldt de volgorde van binnenkomst. Alleen compleet ingevulde inschrijfformulieren inclusief alle gevraagde bijlagen zullen in behandeling worden genomen.

Huren

Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?

Alleen voor de appartementen worden servicekosten gerekend. Deze bedragen circa
€ 55 per maand. Daarnaast dient u zelf de maandelijkse lasten voor gas, water en licht en gemeentelijke lasten te betalen. De contracten met nutsbedrijven dient u zelf af te sluiten.

Opleveringniveau / oplevering

Wanneer zijn de appartementen/woningen klaar en zou ik kunnen verhuizen?

De appartementen, hofwoningen en herenhuizen worden naar verwachting begin 2e kwartaal 2018 opgeleverd. Let op! Dit is een prognose waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De opleverdatum kan door weersomstandigheden, aanleveren afbouwmateriaal etc. worden bijgesteld. De opleverdatum staat om die reden nog niet vast. Verhuurder zal de definitieve ingangsdatum tijdig aan huurder bekend maken.

Hoe ver van tevoren weet ik wanneer ik de sleutel krijg?

Wanneer wij exact weten, wanneer uw appartement/woning wordt opgeleverd, krijgt u 4 tot uiterlijk 2 weken van tevoren bericht van ons. Op die manier kun u zich tijdig voorbereiden op uw verhuizing.

Kan ik zelf een keuken en/of badkamer uitkiezen?

Nee, de appartementen en woningen worden voorzien van een luxe keuken met inbouwapparatuur en een comfortabele badkamer. De keuken- en badkameropstelling kunt u op de website terugvinden in de plattegronden.

Hoe energiezuinig zijn de appartementen en eengezinswoningen?

De nieuwbouwwoningen die nu gebouwd worden, hebben minimaal een EPC van 0,4. Dat betekent dat u een heel energiezuinig appartement/woning huurt.

Hoe zijn de wanden en plafonds afgewerkt?

De wanden worden wit en behang klaar afgewerkt. De plafonds worden gespoten.

Hoe is de verwarming geregeld?

De appartementen zijn voorzien van vloerverwarming. In de badkamer hangt een radiator. De hofwoningen zijn op de begane grond voorzien van vloerverwarming en op de verdieping van radiatoren. De herenhuizen zijn op de begane grond (berging uitgezonderd) en 1e verdieping voorzien van vloerverwarming. De 2e verdieping is voorzien van radiatoren.

Is er een aparte berging bij het appartement?

Voor de appartementen zijn er twee gezamenlijke fietsenbergingen in de parkeerkelder. De hofwoningen hebben een houten berging in de tuin en de herenhuizen hebben een inpandige berging.

Moet ik nog een vloer leggen en waar moet ik rekening mee houden?

Ja, de nieuwbouwwoningen worden kaal opgeleverd. U dient zelf een vloer te (laten) leggen. Let wel op dat hier speciale eisen aan verbonden zijn (minimale geluidreductie en in diverse ruimten geschikt voor vloerverwarming). In de huurovereenkomst staat exact opgenomen waar de vloer in de door u gehuurde woning aan moet voldoen. Voordat u een harde vloer in uw woning mag leggen dient u toestemming te vragen bij de verhuurder.

Huren is zorgeloos! Waarom?

U weet als huurder waar je aan toe bent. Je bent flexibel, geen onverwachte lasten, geen financiële risico’s en na de vaste huurperiode van 1 jaar heb je een opzegtermijn van 1 maand. En het groot onderhoud? Daar heb je geen omkijken naar.

Staat uw vraag of antwoord hier niet bij? Bel ons gerust. We helpen u graag verder. Hieronder vindt u onze contactgegevens.